Journal of Research in Turkic Languages

Overcoming the B1 Barrier in Foreign Language Learning: The Continuous Learning Technique

Yabancı Dil Öğreniminde B1 Bariyerini Aşmak: Aralıksız Öğrenme Tekniği

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 3, Issue 2, November 2021, pp. 71-79
OPEN ACCESS VIEWS: 782 DOWNLOADS: 1807 Publication date: 25 Oct 2021
ABSTRACT (English)
Several challenges are encountered in learning a foreign language in line with different language characteristics. These challenges are mostly experienced by adults and, initially, are not observed in the A1 and A2 levels. At the B1 level, basic topics such as the general grammar of the language, forming correct sentences and accurate use of key conjunctions and prepositions are covered. At this stage, students are expected to master certain language structures. Many visual or written documents and teaching methods on foreign language teaching can be found. However, the knowledge of language needs to be activated in time. It is possible to attain the desired goal in a short time by following methods in listening, reading, writing and speaking or by practicing these methods regularly. The Continuous Learning Technique, developed according to the case under study, can bring results in a short time and without mental fatigue by using the data from the foreign language learning techniques to date. This article has been prepared with a qualitative method and consists of explanations and comments based on sampling.
ABSTRACT (Turkish)
Yabancı dil öğrenmede farklı dil özelliklerine göre birçok zorluklar vardır. Bu zorluklar yetişkinler de daha belirgindir. Başlangıçta A1, A2 aşamasında bu zorluk pek gözlenmemektedir. B1 seviyesinde dilin genel grameri ile birlikte düzgün cümle kurma ve bazı bağlaçları, edatları yerli yerinde kullanma gibi temel konular istenir. Bu aşamada öğrencide artık dile ait belli kalıpların oturmuş olması gerekmektedir. Bu noktada yabancı dil öğretimine dair görsel veya yazılı birçok dokuman ve öğretim yöntemi ile karşılaşmak mümkündür. Ancak bilgilerin bir yerden sonra aktive edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada dinleme, okuma, yazma ve konuşma yöntemlerini terk etmeden veya bu yöntemleri düzenli bir şekilde günlük periyotlarda uygulamakla kısa bir süre içinde istenilen hedefe ulaşılmış olması mümkündür. Vaka örneğine bağlı olarak gelişen Aralıksız Öğrenme Tekniği günümüze kadar gelmiş olan yabancı dil öğrenme tekniklerinin verilerini kullanarak kısa zamanda ve zihnen yorulmadan sonuç almayı sağlamak için kullanılabilir. Bu makale nitel yöntemle hazırlanmış olup, örneklemeye dayalı açıklama ve yorumlardan oluşmuştur.
KEYWORDS (English)
Activation, Continuous Learning, Language Levels, Critical Threshold, Motivation, Foreign Language Teaching.
KEYWORDS (Turkish)
Aktivasyon, Aralıksız Öğrenme, Dil Seviyeleri, Kritik Eşik, Motivasyon, Yabancı Dil Öğretimi.
CITATION (APA)
UYGUR, E. O. (2021). Overcoming the B1 Barrier in Foreign Language Learning: The Continuous Learning Technique. Journal of Research in Turkic Languages, 3(2), 71-79.
REFERENCES
 1. CEF, (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Modern Language Division, Strasburg. Cambridge Press, 2001.
 2. CEF, https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/
 3. Demirezen, M. (2003). Yabanci dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler. [Critical Periods in Learning a Foreign Language and the Mother Tongue] TÖMER Dil Dergisi, 118, 5-15.
 4. Candemir, D. (2012). Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı ve Yöntemleri. [Systematic Approaches and Methods of Foreign Language Teaching] Ensar Neşriyat, İstanbul.
 5. Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi. [Foreign Language Teaching] Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 6. Gribbin, J., & Gribbin, M. (1997). Richard Feynman: A Life in Science (1st American Edition). New York: Dutton Adul.
 7. Iscan, A. (2017). The Use of Eclectic Method in Teaching Turkish to Foreign Students. Journal of Education and Practice, 8(7), 149-153.
 8. Hengirmen, M., (2006). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi. [Foreign Language Teaching Methods and the Tomer Method] Engin Yayın Evi, Ankara.
 9. Liebscher, G., & DAILEY–O'CAIN, J. E. N. N. I. F. E. R. (2005). Learner code‐switching in the content‐based foreign language classroom. The Modern Language Journal, 89(2), 234-247.
 10. Özdemir, C., & Uygur, E. O. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. [International Journal of Social Sciences] IJSS, 2021, Volume 5, Issue 21, p. 168-184.
 11. Samimy, K. K., & Rardin, J. P. (1994). Adult language learners' affective reactions to community language learning: A descriptive study. Foreign Language Annals, 27(3), 379-390.
 12. Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 13. Tilley, H. (1918). A Consideration of the treatment of foreign bodies in the lower air-passages and the œsophagus: a plea for endoscopy, or the direct method. The Lancet, 191(4930), 283-290.
LICENSE
Creative Commons License