Journal of Research in Turkic Languages

Multilingual Speaking Guide Application in the Context of Mobile Learning: A Case of Turkish-Bosnian-English

Mobil Öğrenme Bağlamında Çok Dilli Konuşma Kılavuzu Uygulaması: Türkçe-Boşnakça-İngilizce Örneği

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 2, Issue 1, May 2020, pp. 1-20
OPEN ACCESS VIEWS: 296 DOWNLOADS: 312 Publication date: 15 May 2020
ABSTRACT (English)
This study is a scientific article form of the Mobile Learning Based Speaking Guide Application developed as a project at International Burch University in Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina. Today, individuals, in the context of mobile learning, can gain quick access to the equivalences either to the words that they hear or the phrases that are frequently used in daily conversation in any language that they desired through the applications that can be downloaded to smartphones. People travel abroad for a variety of reasons with the globalization of the world and need applications that can solve their foreign language problems instantly.  Smartphones, which are the products of technological developments, are tools that people carry with them all times. People can usually perform most of their tasks on smartphones. As in this project, many different applications are developed and continue to be prepared for smartphones to solve the foreign language issue. In the study, a database was created between the letters a to z based on the Turkish letter index by entering the most frequently used words in daily life and the most necessary sentences related to each word in Turkish, Bosnian and English. A Turkish user who wants to purchase apples from the market in Bosnia and Herzegovina, can type the word “apple” in the application on his/her smartphone and quickly find the English and Bosnian equivalent of the word, similar sentences related to apple, like “bir kilo elma verir misiniz?[can you give me a kilo of apples]” as well as alternative answers. Other languages are planned to be included in the application for frequent use.
ABSTRACT (Turkish)
Bu çalışma Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna şehrinde bulunan International Burch University’de proje olarak geliştirilmiş olan Mobil Öğrenme Temelli Konuşma Kılavuzu Uygulamasının bilimsel bir yayına çevrilmiş şeklidir. Günümüzde mobil öğrenme bağlamında bireyler akıllı telefonlara yüklenilebilen uygulamalar sayesinde istedikleri dilde, gerek duydukları kelime ve günlük konuşmada sık kullanılan cümlelerin karşılıklarına hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler. Dünyanın küreselleşmesi ile bireyler değişik nedenlerle yurt dışına seyahat etmekteler ve o anda yabancı dil sorunlarını çözebilecek uygulamalara gereksinim duyarlar. Teknolojik gelişmelerin bir ürünü olan akıllı telefonlar kişilerin sürekli yanında taşıdıkları bir araçtır. İnsanlar genellikle birçok işlerini akıllı telefonlar üzerinden yapabilmektedirler. Bu projede olduğu gibi yabancı dil sorununu çözmek üzere akıllı telefonlar için bugün çok farklı uygulamalar geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Araştırmada Excel programına Türkçe harf dizini baz alınarak a-z arası Türkçe, Boşnakça ve İngilizce günlük hayatta en çok kullanılan sözcükler ve her sözcüğe bağlı olarak en gerekli cümleler girilerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bosna Hersek’te pazardan elma almak isteyen bir Türk kullanıcı, elma sözcüğünü akıllı telefonundaki programa yazarak kelimenin İngilizce ve Boşnakça karşılığını ve bir kilo elma verir misiniz? gibi elmayla ilgili benzer cümleler ve alternatif cevapları hızlı bir şekilde bulabilmektedir. Daha yaygın kullanım için uygulamaya diğer dillerin eklenmesi planlanmaktadır.
KEYWORDS (English)
Multilingualism, Speaking guide, Mobile learning, Foreign language
KEYWORDS (Turkish)
Çok dillilik, Konuşma kılavuzu, Mobil öğrenme, Yabancı dil
CITATION (APA)
Arslan, M. (2020). Multilingual Speaking Guide Application in the Context of Mobile Learning: A Case of Turkish-Bosnian-English. Journal of Research in Turkic Languages, 2(1), 1-20.
REFERENCES
 1. Ardakoc, N. (2005). Modern Bosnak Dili Seyahat ve Konusma Kilavuzu [Modern Bosnian Language Travel and Speaking Guide], Istanbul: Gecit Kitapevi.
 2. Artuc, S. (2013). Turkcenin Yabanci Dil Olarak Ogretiminde Bilisimden Yararlanma: Paragraf Calismalari [Using Informatics in Teaching Turkish as a Foreign Language: Paragraph Studies]. International Journal of Language Education and Teaching, 1, 80- 91
 3. Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde arastırma yontem teknik ve ilkeleri [Research methods, techniques and principles in social sciences] (11th Ed.), Ankara: Pegem Akademi Yayinlari.
 4. Erenoglu, S. O. (2007). Turkcenin Dogru Kullanimi [Correct Usage of Turkish]. Ankara: Genelkurmay Basimevi
 5. Gravetter, J. F. & Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences (4th Ed.). USA: Linda Schreiber-Ganster.
 6. Hukic, A. (1988). Jugoslovenski govorni i turistički vodič u Turskoj [Yugoslav Speech for Travel Guide in Turkey], Sarajevo.
 7. Kartal, E. (2005). Bilisim-Iletisim teknolojileri ve dil ogretim endustrisi [Information-Communication technologies and language teaching industry]. Journal of Uludag University Faculty of Education, 18(2), 383-393.
 8. Oz, H. (2013). Mobil Ogrenme, Mobil Dil Ogrenme [Mobile Learning, Mobile Language Learning]. Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Fakultesi Yabanci Diller Bolumu Ingiliz Dili Egitimi A.B.D. Ulusal Yabanci Dil Calistayi Bildirileri, 8-9 Kasim, Samsun.
 9. Sonmez, S., & Ilgun, G. (2018). Nitel Arastırma Yontemlerinin Saglik Hizmetleri Baglaminda İncelenmesi [Investigation of Qualitative Research Methods in the Context of Health Services]. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 21(40), 375-400.
 10. Sahin, Y. (2007). Yabanci Dil Ogretiminin Egitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri [Educational and Linguistic Basics of Foreign Language Teaching]. Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, (22), 465-470
 11. Tarcan, A. (2004). Yabanci Dil Ogretim Teknikleri [Foreign Language Teaching Techniques], Ankara: Nobel Yayinlari.
 12. TDK Sozluk, (2011). Turk Dil Kurumu Turkce Sozluk [Turkish Language Institution Turkish Dictionary], 11th Ed., Ankara: Turk Dil Kurumu Yayinlari.
 13. Tılıc, G. (2016). Yabanci dil ogreniminde kullanilan etkilesimli mobil uygulamalar: Duolingo ornegi [Interactive mobile applications used in foreign language learning: Duolingo example]. Journal of Research in Education and Teaching, 5, 303-313.
LICENSE
Creative Commons License