Journal of Research in Turkic Languages

A Study on Proverbs and Idioms in Kirkuk Turcomen Hoyrat Chants in Terms of Their Subjects

Kerkük Türkmen Hoyratlarinda Geçen Atasözü ve Deyimlerin Konulari Bakimindan İncelenmesi

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 2, Issue 1, May 2020, pp. 75-88
OPEN ACCESS VIEWS: 295 DOWNLOADS: 381 Publication date: 15 May 2020
ABSTRACT (English)
This study aims to examine the Hoyrat Chants of Kirkuk, which are the product of oral literature and to show the richness of proverbs and idioms. While making references to Hoyrat chants that are among the products of oral culture, it is vitally important to make mention of Hoyrat chants that are one of the living examples of this culture and recited by Kirkuk Turcomen. Throughout the study, the subject of hoyrat chants was mentioned through proverbs and idioms, and how these values are rich in terms of their use in Kirkuk hoyrat chants was attempted to be shown through examples. Kirkuk Turcomen continues the national traditions that they inherited from history through hoyrat chants that are products of oral literature and leave them as a legacy to the next generations. This oral cultural heritage, whose hoyrat chants are used in every sphere of life and where every value of life finds itself, teaches many values to future generations as well as contributes to the education of the new generation. It is thought as a result of this study that the necessary importance would be given to hoyrat chants and a contribution would be made for their transfer to the next generations. It should not be forgotten that the significance of hoyrat chants need not be ignored in terms of conveying the rich cultural heritage belonging to Turks through hoyrat chants and that the treasures of the past lie in the construction of the future.
ABSTRACT (Turkish)
Bu çalışmanın amacı, sözlü edebiyat ürünü olan Kerkük hoyratlarını incelemek ve hoyratlardaki atasözü ve deyim zenginliğini göstermektir. Sözlü kültür ürünleri arasında yer alan hoyratlardan bahsederken bu kültürün yaşayan canlı örneklerinden biri olan Kerkük Türkmenlerinin söylediği hoyratlardır. Çalışma boyunca atasözleri ve deyimler ile hoyratlar konusuna değinerek, bu değerlerin Kerkük hoyratlarındaki kullanımı açısından ne kadar zengin olduğu, örnekler üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. Kerkük Türkmenleri tarihten tevarüs ettikleri milli geleneklerini, sözlü edebiyat ürünlerinden hoyratlar aracılığı ile hem devam ettirmekte ve hem de gelecek nesillere miras olarak bırakmaktadır. Hoyratları, hayatın her alanında kullanan ve hayata ait her değerin kendinden bir yer bulduğu bu sözlü kültür mirası ile gelecek nesillere pek çok değeri hem öğretmekte hem de yeni neslin eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma neticesinde hoyratlara gereken önemin verilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hoyratlar vasıtasıyla Türklere ait zengin kültür mirasının unutulmadan aktarılması bakımından hoyratların öneminin göz ardı edilmemesi gerektiği ve geleceğin inşasında geçmişin hazinelerinin yattığı inancı unutulmamalıdır.
KEYWORDS (English)
Oral culture, Kirkuk, Proverbs, and Idioms, Hoyrat
KEYWORDS (Turkish)
Sözlü kültür, Kerkük, Atasözü ve Deyim, Hoyrat
CITATION (APA)
YILMAZ, F. (2020). A Study on Proverbs and Idioms in Kirkuk Turcomen Hoyrat Chants in Terms of Their Subjects. Journal of Research in Turkic Languages, 2(1), 75-88.
REFERENCES
 1. Aksan, D. (1990). Turkce’nin Gucu [The Power of Turkish], İstanbul: Bilgi Yayinevi.
 2. Aksoy, O. A. (1991). Atasozleri ve Deyimler Sozlugu, 1-2 genisletilmis 6. Baski [Proverbs and Idioms Dictionary, 1-2 extended 6th Edition], İstanbul : Inkilap Kitapevi.
 3. Çotuksöken, Y. (1983). Atasozlerimiz [Our Proverbs], İstanbul :Anadolu Sanat Yayinlari.
 4. Dakuklu, I.(1970). Irak Turkmenleri Dilleri Tarihleri ve Edebiyatlari [Iraqi Turkmen Languages Historys and Literatures], Ankara .
 5. Elcin, S. (1986). Halk Edebiyatina Giris [Introduction to Folk Literature], Ankara: Sevinc Matbaasi.
 6. Karahan, A. (1980). Trabzonlu Figani’de Atasozleri ve Deyimler, Eski Turk Edebiyati İncelemeleri [Proverbs and Idioms in Figani of Trabzon, Old Turkish Literature Studies], İstanbul: İstanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi Matbaasi.
 7. Pasayev, G. (1998). Irak Turkmen Folkloru [Iraqi Turkmen Folklore], İstanbul : Kerkuk Vakfi Yayinevi.
 8. Saatci, S. (1996). Tarihi Gelisim İcinde Irak’ta Turk Varligi [Turkish Presence in Iraq in Historical Development], İstanbul :Tarihi Arastırmalar ve Dokumantasyon Merkezleri Kurma ve Gelistirme Vakfi.
 9. Terzibası, A. (1973). Mucila, Kardaslık Dergisi, 13(5-6).
 10. Tuzlu, S. M. (2014). Folklor Edebiyat [Folklore Literature], CIU Cyprus International University.
 11. Guc, K. (2019). Kerkuk hoyratlari ve melodik kaliplari uzerine bir inceleme [An investigation on Kirkuk Hoyrats and melodic patterns], Guzel Sanatlar Enstititüsü, Ataturk University, Muzuk Anabilim Dali. Y. Lisans Tezi.
 12. Mahdi, S. (2010). Kerkuk horyatlari ve icrasi [Kirkuk Hoyrats and Performs], Sosyal Bilimler Enstitutusu, Turk Dili ve Edebiyati Anabilim Dali, Hacettepe Üniversity, Yuksek Lisans Tezi.
 13. Oncel, M. (2019). Sanliurfa MUziginde Hoyrat ve Hoyratcilik: Yassar Ozden Ornegi [Hoyrat and Hoyratism in Sanliurfa Music: The Case of Yasar Ozden], istem, (34) :353-362.
 14. Oguz, M. O. (2006). Turk Halk Edebiyati El Kitabi [Turkish Folk Literature Handbook], Ankara :Grafiker Yayinlari.
LICENSE
Creative Commons License